نقدی بر سخنان بیدارگر 2 (بررسی انتقادی دیدگاه تفکیکی استاد حکیمی در کتاب «معاد جسمانی در حکمت متعالیه» در انتساب به بزرگان)
97 بازدید
محل نشر: پژوهش‌نامه نور حکمت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آقای محمدرضا حکیمی در کتاب «معاد جسمانی در حکمت متعالیه»، سخنان چندی از بزرگان فلسفه و حکمت اسلامی را تحت عنوان «سخنان بیدارگر» مطرح نموده است. با توجه به مطالب مطرح شده در این کتاب می‌توان دریافت که بیدارگری این سخنان، در جهت نشان دادن محدودیت عقل و عدم حجیت آن در فهم علوم دینی و عدم مرجعیت آن در درک معارف اسلامی، بخصوص معرفت معاد می‌باشد. از آنجا که در جای‌جای این کتاب به همین سخنان و گفتارها استناد و استشهاد می‌شود، ضروری است که هر یک از این عبارت‌ها مورد دقت و بررسی قرار گیرد و میزان قوت آن‌ها در شهادت به چنین ادعایی مورد سنجش قرار گیرد. در این پژوهش تلاش شده شواهدی را که استاد حکیمی در جهت تایید تفکیک‌گرایی و تقویت این نوع تفکر از کلام حکمایی چون صدرالمتألهین شیرازی، ملاعبدالرزاق لاهیجی، آقاعلی مدرس طهرانی، سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، علامه طباطبایی و رنه گنون مطرح نموده است، با ترازوی نقد و ارائه مستندات ارزیابی شود. واژگان کلیدی : محمدرضا حکیمی، معاد جسمانی، حکمت متعالیه، مکتب تفکیک، صدر المتألهین